Start Rewir Lokalizacja Wnioski Licytacje inne Kontakt e-mail
BANK: KREDYT BANK SA NR KONTA: 45 1500 1386 1213 8003 3928 0000Inne


W przypadku gdy wierzyciel nie dysponuję informacjami o majątku dłużnika stosownie do Art. 7911 kpc może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku koszt poszukiwań 61,80zł jako celowy koszt egzekucji w rozumieniu Art. 770 kpc obciążają dłużnika.
Składając wniosek do komornika warto wypisać wszelkie znane informację o dłużniku. Podanie ich znacząco przyspiesza egzekucję, co za tym idzie zwiększa jej skuteczność. Przykładowe informacje :NIP , REGON , PESEL , nazwa firmy pod którą dłużnik prowadzi działalność , branża w której pracuje , posiadane rachunki bankowe(konta z których dłużnik płacił) , kontrahenci , samochody i inne wartościowe ruchomości.
Warto wskazac we wniosku spsoby egzekucji inne niż dotyczące znanego wierzycielowi mienia dłużnika , bowiem nie wskazanie któregoś ze sposobów egzekucji we wniosku wyklucza możliwość jego zastosowania , nawet jeżeli taki sposób egzekucji byłby skuteczny.

Art. 803 kpc pozwala prowadzić egzekucję z całego majątku dłużnika. Każde ograniczenie we wniosku zmniejsza szanse na końcowy sukces.


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika w Pułtusku  statystyka
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W PUŁTUSKU