Start Rewir Lokalizacja Wnioski Licytacje inne Kontakt e-mail
BANK: KREDYT BANK SA NR KONTA: 45 1500 1386 1213 8003 3928 0000Rewir


Poniżej podajemy wykaz wszystkich miejscowości i ulic właściwych dla tutejszej kancelarii. Informujemy, że zgodnie z art. 7, 8 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz.U. Nr 167 z 2006 r. poz. 1191 ze zm) komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, którym jest obszar właściwości sądu rejonowego.

Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 5 i 6 ww. ustawy wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Miasta I Gminy

PUŁTUSK -(06-100)

NASIELSK (05-190)

OBRYTE (07-215)

GZY (06-126)

ZATORY (07-217)

WINNICA (06-120)

ŚWIERCZE (06-150)

POKRZYWNICA (06-121)


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika w Pułtusku  statystyka
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W PUŁTUSKU